Kiinnostavia pikku-uutisia

Keskustelu osiossa 'Päivän peili' , aloittajana Samppa, 01.07.2005.

 1. makemich

  makemich Aktiivinen käyttäjä Tukijoukot

  Liittynyt:
  04.09.2002
  Viestejä:
  1 351
  Saadut tykkäykset:
  66
  Tästä ei luonnollisestikaan ollut kyse vaan tulosta hätiin lapsen tueksi, jos rahallista tukea ei oikealta isältä ole saatavilla. Olen siinä ymmärryksessä että vähävaraisia tuetaan ihan muutenkin. Ihan viaraalta ja syyttömältä on väärin rahaa ottaa, sitä kutsutaan varastamiseksi.

  Ei sekoiteta tähän nyt enää oikeuslaitosta, vaan eduskunta jolle taas yksi nakki lisää että saadaan mahdolliset tälläiset vääryydet tulevaisuudessa korjattua.
   
 2. jodorowsky

  jodorowsky Aktiivinen käyttäjä

  Liittynyt:
  18.09.2011
  Viestejä:
  1 311
  Saadut tykkäykset:
  82
  Juu kyllä se pitäisi olla mielestäni niin että tälläistä ei pitäisi tapahtua. pitäisi olla niin että että jos lapsi ei ole miehen niin se ei sitten ole ja mitään velvollisuuksia ei synny jos mies ei rupea adoptoimaan tätä.
   
 3. x_jmt_x

  x_jmt_x Tuttu käyttäjä

  Liittynyt:
  18.08.2006
  Viestejä:
  7 301
  Saadut tykkäykset:
  358
  Tuomioistuin voi katsoa asianomaisesta hallituksen esityksestä, mikä on laissa tarkoitettu erittäin painava syy.

  --
  Isyyden kumoamis-säännöksillä on myös toinen tavoite: vakiin-tuneiden isyyssuhteiden suojaaminen ja isyyskysymykseen liittyvien epävarmuusteki-jöiden hälventäminen. Jälkimmäistä tavoitet-ta ilmentävät äidille, aviomiehelle ja isyyten-sä tunnustaneelle miehelle asetetut lyhyet, to-sin eivät aivan ehdottomat, kanneajat ja aviomiehelle annettu mahdollisuus luopua oikeudesta isyyden kumoamiseen selittämäl-lä lapsi omakseen. Sosiaalisen isyyssuhteen suojaamisen tavoitetta ilmentää myös se, että isyyden kumoamista voivat vaatia vain lapsi, äiti ja isä.
  --
  Varsinaisen kanneajan umpeuduttua on oikeuskäytännön mukaan kuitenkin toimittava nopeasti sen jälkeen, kun aihe epäillä isyyttä on syntynyt. Tämä on perusteltua, koska muutos on lapsen kannalta yleensä sitä dramaattisempi ja vahingollisempi, mitä vakiintuneemmasta isyyssuhteesta on kysymys.

  44 §.Määräaika kanteen nostamiselle. Pykälässä säädetään isyyden kumoamiskanteen nostamiseen liittyvistä määräajoista. Pykälän 1 momentin mukaan äidin, 42 §:n 2 momentissa tarkoitetun miehen ja miehen, jonka isyys on todettu avioliiton perusteella, on pantava kanne vireille kahden vuoden kulu-essa lapsen syntymästä. Jos miehen isyys on vahvistettu tunnustamisen perusteella, isyy-tensä tunnustaneen miehen ja äidin kanneai-ka lasketaan kuitenkin päivämäärästä, jolloin isyys on tunnustamisella vahvistettu. Kahden vuoden määräaika sisältyy myös nykyiseen lakiin ja on edelleen perusteltu, koska lapsen vanhemmuutta koskevat kiistat on lapsen edun vuoksi syytä saada oikaistuksi mahdol-lisimman pian lapsen syntymän jälkeen. Lapsen omalle kanneoikeudelle ei sitä vastoin ole asetettu määräaikaa. Säännös vastaa täl-täkin osin nykytilaa. Pykälän 2 momentin mukaan jos äidillä, aviomiehellä, isyytensä tunnustaneella miehellä tai miehellä, joka katsoo olevansa lapsen isä, on ollut laillinen este tai hän näyttää muun erittäin painavan syyn, jonka vuoksi kannetta ei ole aikaisemmin nostettu, hän voi panna kanteen vireille kahden vuoden mää-räajan jälkeen. Laillisesta esteestä säädetään oikeudenkäymiskaaren 12 luvun 28 §:ssä. Muun painavan syyn osalta on olemassa korkeimman oikeuden käytäntöä (KKO 1978—II—148). Esimerkkinä painavasta syystä on tilanne, jossa mies saa tietää vasta määräajan jälkeen olosuhteista, joiden perusteella hänel-lä on syytä epäillä isyyttään. Nykyisen lain aikana omaksuttuja tulkintoja ei ole tarpeen muuttaa, joten aikaisempaa käytäntöä voidaan vastaisuudessakin käyttää apuna painavan syyn käsitettä tulkittaessa. Kanne olisi nostettava viipymättä sen jälkeen, kun syy, joka esti kanteen nostamisen määräajassa, on poistunut. Tällainen viivytyksettömän toiminnan vaatimus on jo nykyisin omaksuttu oikeuskäytännössä.

  https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_91+2014.pdf

  Jos asiaa ei ollut syytä epäillä määräajan kuluessa, riittää, että toimii "viivytyksettä".

  Kuvittelet tuomioistuimien harkintavallasta ihan liikoja ja etenkin käräjäoikeuksien. Sinä olet sitä mieltä, että lopputulos ja lain kirjaimellinen soveltaminen johti kohtuuttomaan lopputulokseen. Ja kohtuuttomuus on eri asia, kuin kantajalla ollut painava syy.

  Itse viittasit siihen, että perheoikeuden professori Kangas Hesarissa totesi, että tuomioistuimella ei ollut mitään muuta mahdollisuutta tässä asiassa. Ilmeisesti tämäkään ei riitä kertomaan sitä, että jos käräjäoikeus olisi ratkaissut toisin, niin hovi olisi kumonnut päätöksen?

  Laissa on tuo kohtuulliseksi katsottu aika, ja se on lähtökohtaisesti kaksi vuotta, ja rajatuissa poikkeustilanteissa myöhemmin, kunhan asiassa toimii viivytyksettä. Perustelut sille, miksi kaksi vuotta on esitetty hallituksen esityksessä ja osan niistä lainasin aiemmin tässä viestissä. HE:n voi lukea tuosta linkistä, se ei ole mitenkään erityisen pitkä. Ehkä se ei muuta mieltäsi, mutta avaa varmasti minua paremmin, mitkä ovat ne tavoitteet, mihin sääntelyllä on pyritty, ja miten ne on pyritty toteuttamaan.

  Päivi Räsänen on muuten jättänyt tuosta kirjallisen kysymyksen 2017. Ei ilmeisesti johtanut lainsäädäntötoimenpiteisiin.

  https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Documents/KK_112+2017.pdf

  Ei muuten näytä olevan se vakavin mahdollinen ongelma, viitatun HE:n mukaan "Myöskään käräjäoike-uksissa kumottujen isyyksien lukumäärä suhteutettuna kaikkiin äidin avioliiton perusteella todettuihin isyyksiin (0,1—0,2 % vuosittain) ei tue vaihtoehtoa, että nykyinen isyysolettama olisi liian laaja."

  Väestöliiton mukaan Suomessa syntyi 2018 ~45 000 lasta. Oletetaan nyt helppouden vuoksi, että heistä 30 000 syntyi avioliitossa oleville vanhemmille, joskin luku voi olla yläkanttiin. Avoliitot ovat melkoisen yleisiä nykyään, mutta en jaksa kaivaa tilastoa tähän.

  Tuo tarkoittaisi, että näistä 30 lapsen avioliittoon perustuva isyysolettama kumottiin oikeudessa. Vaikka kuvittelisimme, että saman verran jää kumoamatta määräajan kulumisen vuoksi - mikä tuntuisi olevan liioittelua, koska lehdet eivät ole täynnä tarinoita "Ristoista" - niin se on 30 tapausta vuodessa.

  Voisiko olla, että ongelma ei ole ihan niin yleinen ja yhteiskunnallisesti relevantti?
   
 4. x_jmt_x

  x_jmt_x Tuttu käyttäjä

  Liittynyt:
  18.08.2006
  Viestejä:
  7 301
  Saadut tykkäykset:
  358
  Päivi Räsänen oli asialla 2017: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Documents/KK_112+2017.pdf

  Sama linkki on myös tuossa pidemmässä vastauksessa.
   
 5. x_jmt_x

  x_jmt_x Tuttu käyttäjä

  Liittynyt:
  18.08.2006
  Viestejä:
  7 301
  Saadut tykkäykset:
  358
  Nuo on sitten kaksi eri asiaa. Elatusvelvollisuus perustuu lapsen tarpeeseen ja velvollisen elatuskykyyn. Vaikka se vanhempi, jonka luona lapsi pääsääntöisesti asuu, pystyisi laskennallisesti elättämään lapsen yksin, se ei vapauta toista vanhempaa elatusvelvoitteesta. Jos molemmat tienaavat 300 tonnia vuodessa, niin molemmat osallistuvat elatukseen, vaikka toinen varmaankin pystyisi siihen yksinkin.

  Yhteiskunnan tuet taas ovat tilanteisiin, jossa tuensaajan omat varat eivät tavalla tai toisella riitä.
   
 6. makemich

  makemich Aktiivinen käyttäjä Tukijoukot

  Liittynyt:
  04.09.2002
  Viestejä:
  1 351
  Saadut tykkäykset:
  66
  Minulle sopii mainiosti että lapsi saa parhaimman mahdollisen tuen kumpaa tahansa reittiä, biologisilta vanhemmiltaan elatusvelvollisuuden kautta tai jos elämä näyttää nurjan puolensa, yhteiskunnan tukien kautta. Kunhan petoksen uhri eli Risto ei joutuisi kärsimään.

  No kantani on tullut selväksi, tämä jankkaaminen ei johda enää mihinkään joten over and out.
   
 7. jodorowsky

  jodorowsky Aktiivinen käyttäjä

  Liittynyt:
  18.09.2011
  Viestejä:
  1 311
  Saadut tykkäykset:
  82
  Itse olen tutkinut tuota lakia mielenkiinnolla kun on omakohtaista kokemusta siitä kun nainen yrittää salaa hankkia lapsia muun kuin aviomiehen kanssa. Ainakin 3 naista on yrittänyt sitä minun kanssa. Minä olin se vieras mies. Sääliksi vain on käynyt niitä miehiä ,todennäköisesti nämä naiset kuitenkin ovat onnistuneet aikeissaan jonkun muun miehen kanssa. Yksi jopa suoraan sanoi minulle että ei hänen miehensä huomaa mitään siitä että penikka ei ole hänen tosin hieman hoikempi se voi kuitenkin olla.:D
   
 8. ElvisThePelvis

  ElvisThePelvis Tuttu käyttäjä

  Liittynyt:
  05.05.2004
  Viestejä:
  11 535
  Saadut tykkäykset:
  153
  Huomioni kiinnittyi kolmeen kohtaan x_jmt_x:n lainauksessa hallituksen esityksestä isyyslaiksi.
  1. muutos on lapsen kannalta yleensä sitä dramaattisempi ja vahingollisempi, mitä vakiintuneemmasta isyyssuhteesta on kysymys.
  2. esimerkkinä painavasta syystä on tilanne, jossa mies saa tietää vasta määräajan jälkeen olosuhteista, joiden perusteella hänellä on syytä epäillä isyyttään
  3. kanne olisi nostettava viipymättä sen jälkeen, kun syy, joka esti kanteen nostamisen määräajassa, on poistunut
  Koen hieman ristiriitaiseksi, että kohdan 1 mukaisesti tässä painotetaan sitä, että on sitä epäedullisempaa lapsen kannalta, mitä myöhemmin isyyttä ollaan peruuttamassa. Miksikö? No siksi, että tämä lähes tavoittamattomissa oleva ja hyväksyttävä "erittäin painava syy" liittyy kohtien 2 ja 3 mukaan kahden vuoden aikarajan jälkeiseen aikaan, kun taas nimimerkki Risto aloitti erkaantumisensa perheestään jo ennen tuota kahden vuoden aikarajaa mutta myöhästyi kanteen suhteen jonkin verran ko. aikarajasta, eikä ilmeisesti täyttänyt näin viivytyksettömyyden kriteerejä. Toisin sanoen, kanne olisi hyväksyttävä, jos petetty ei-biologinen isä olisi ehtinyt viettää yli kaksi vuotta vakiintuneessa isyyssuhteessa lapsen kanssa ja saadessaan tietää totuuden toimisi viipymättä, mutta se ei ole hyväksyttävä, jos petetty ei-biologinen isä ei ole ehtinyt muodostaa yhtä vakiintunutta suhdetta lapseen mutta myöhästyi juuri ja juuri kahden vuoden aikarajasta. o_O Toki ymmärrän sen, että lakeja on usein aika vaikea säätää niin, että ne ottavat kaikenlaiset tilanteet huomioon, mutta jos tässä kerran lapsen parasta ajatellaan, niin nimenomaan nimimerkki Riston kanteella olisi sen suhteen paremmat edellytykset kuin +2 vuotta epätietoisuudessa eläneen, viipyilemättömän miehen tapauksessa.

  Nyt sain aikaiseksi tehdä salapoliisityötä ja huh huh... Henkilöiden oikeita nimiä en toki tuo täällä julki, mutta sanotaanko näin, että lukemani perusteella minun ei tarvitse perustaa arvelujani tämän naisen moraalittomuudesta pelkästään tähän keissiin. Ei, en suinkaan viittaa ilkeisiin huhupuheisiin, vaan ihan oikeuden päätöksiin. Sanotaan myös näin, että vaikkei tässä olekaan kyse siitä, onko tällä naisella varaa elättää lastaan yksin, niin lukemani perusteella kyse ei ole mistään pienituloisesta henkilöstä. Sanotaan vielä loppuun näin, että vaikka isyyden perumiseen ei sinänsä liity se, millaisia asianomistajat ovat ihmisinä (lukuun ottamatta toki naisen pettämiskuviota ja sen seuraamuksia), niin on aika ironista, että oikeus määrää jos ei juridisesti niin moraalisesti nurinkurisesti miehen maksamaan tälle naiselle elatusmaksuja (kyllä, ne ovat ihannemaailmassa lasta varten naisen toimiessa välikätenä), kun tällä naisella nyt sattuu olemaan kontollaan eri yhteydestä ns. moraalittomia euroja.
   
  Viimeksi muokattu: 20.10.2020
 9. KILLPATRICK

  KILLPATRICK Tunnettu käyttäjä

  Liittynyt:
  28.01.2010
  Viestejä:
  4 042
  Saadut tykkäykset:
  552
  Onko tässä joku mies primitiivi reaktio menossa? Se kauhein asia, että akka olisi antanut pesää toiselle ja sitä käenpoikaa olisin kasvattanut omana. Kun ei tätä paatosta Riston puolesta oikein ymmärrä. Ehkä on hyvä, että lakeja tulkitsevat jotkut, jotka niistä jotain tietävät.

  No, seuraava pähkinä. 17-vuotias plikka kaahaa vähintään 150km/h kasikymppisen alueella. Ajaa ulos ja tappaa kaksi 17-vuotiasta kaveria.
  Haetaan 6 kuukauden ehdollista tuomiota. Olisivat vaan antaneet rikesakon.
   
 10. ElvisThePelvis

  ElvisThePelvis Tuttu käyttäjä

  Liittynyt:
  05.05.2004
  Viestejä:
  11 535
  Saadut tykkäykset:
  153
  Teikäläisellä tuntuu usein öiseen aikaan olevan. :rolleyes: No vitsi vitsi. Itseäni nimimerkki Riston tapaus kiinnostaa, koska koin siinä olevan erityisen paljon harmaan sävyjä ja pohdittavaa, toisin kuin vaikka kuolonkolareiden aiheuttamisissa. Ei minusta kieltämättä tuomariksi olisi, sillä hukkuisin harmaan sävyjen loputtomaan suohon ja usein on vain hyvä, että esim. x-jmt-x:n tyylisen faktuaalisen korrektisti ajatellaan. Toisaalta ilman harmaan sävyjen rekisteröimistä ja niiden kautta toimimista eläisimme kovin kylmässä yhteiskunnassa.
   
 11. x_jmt_x

  x_jmt_x Tuttu käyttäjä

  Liittynyt:
  18.08.2006
  Viestejä:
  7 301
  Saadut tykkäykset:
  358
  Onhan noita sääntelyssäkin, kenties helpoimpana esimerkkinä oikeustoimilain 36 §, jonka mukaan koskien "kohtuuttomia" tai "kohtuuttomaan lopputulokseen" johtavia sopimusehtoja. Siitä, mikä on tässä kontekstissa "kohtuullista" on todennäköisesti kirjoitettu väitöskirjakin. On määräyksiä arvioimisesta "kokonaisuutena" sekä lopputuloksen punnitsemisesta jne.

  Tässä keississä ei kuitenkaan ole harkintavaltaa jätetty sääntelyssä, ja minä taas suhtaudun äärettömän kriittisesti malliin, jossa tuomioistuimet eivät ole tiukasti sidottuja lakiin. Siihen liittyvät ongelmat ovat niin moninaiset, että en viitsi kirjoittaa taas yhtä puolen sivun tekstiä.
   
 12. Tilt-type

  Tilt-type Tuttu käyttäjä

  Liittynyt:
  03.07.2003
  Viestejä:
  3 098
  Saadut tykkäykset:
  178
  https://twitter.com/i/web/status/1319003771406614529

  Tuossa on hyvä haastattelu "Riston" kanssa. Tuomarin penkillä istuu Aleksi Valavuori.

  Jokainen voi itse katsoa, jos haluaa tai jaksaa. Katsoin itse kokonaan ja minusta "Risto" vaikuttaa hyvinkin ajattelevaiselta ihmiseltä. Ei yhtään sellainen "hankala tapaus", jollaiseksi hänet saatoin hetkeksi ajatella, kun toi äidin nimen julkisuuteen. Selvästikin hän on aikoinaan kiintynyt lapseen, tietenkin on, kun on aikoinaan kasvattanut häntä kuin omaa melkein pari vuotta. Ja nyt on täysin oikeassa siinä, että lapsen etu ei ole tässä farssissa toteutumassa.
   
 13. ElvisThePelvis

  ElvisThePelvis Tuttu käyttäjä

  Liittynyt:
  05.05.2004
  Viestejä:
  11 535
  Saadut tykkäykset:
  153
  Tuossahan selkenee nyt se aikajana: "Risto" ehti elää puolitoista vuotta siinä tiedossa, että hän on lapsen biologinen isä, ja se aika DNA-testivahvistuksesta isyyden perumisen kanteen kahden vuoden aikarajaan oli kuutisen viikkoa. Kävi myös selväksi, että eron jälkeen "Risto" yritti olla lapselle isä, kenties oikeudenpäätöksen kannalta kohtalokkaasti, tapailujen suhteen, mutta nainen teki hommasta mahdotonta.

  Minulle jäi hieman mystikseksi nämä haastattelun alussa mainitut Messenger-keskustelut, joissa ilmeisesti joku oli esiintynyt "Ristona" omaten tietoa, jota periaatteessa vain tällä naisella voi olla. Puhuttiin myös siitä, että oli reititetty puheluja, jälleen kerran "Ristona" esiintymällä. En aivan tavoittanut sitä, mikä pointti näissä oli, mutta suunnitelmalliseltahan tuo kuulostaa, ja toisaalta, tietäen mihin tämä nainen on syyllistynyt urallaan, se täsmää poikkeavuudessaan ns. jälkien peittelyyn. Mistään satunnaisesta petoksestahan tässä ei muutenkaan ollut kyse, sillä naisellahan oli ilmeisesti toisessa kaupungissa toinen kämppä, jossa tapaili tätä lapsen biologista, omankin perheen omaavaa miestä.

  "Risto" tosiaan vaikuttaa fiksulta henkilöltä, vaikka toki nyt näemme vain yhden puolen mahdollisista muista puolista. Linkistä saa selville miehen mieleenjäävän sukunimen ja sitä kautta pikagoogletuksella selvinnee esim. tämän naisen muutkin, oikeudessakin noteeratut toilailut elämässä. Mikäli on kokenut "Riston" vuodatuksen somessa liian avoimena, niin haastattelun loppupuoli antaa tähän valoa: mies on käyttänyt kaikki mahdolliset keinot ja hänellä on periaatteessa mahdollisuus joko nöyrtyä oikeusteitse hävinneenä tai kokeilla vielä somen voimaa. Edelleen tässä kuulimme vain hänen versionsa, mutta olihan siellä paljon sitä, että viranomaistaho x on jättänyt tutkimatta asian y kokien "Riston" väitteen, ettei ole lapsen biologinen isä, olevan subjektiivinen, vaikka miehellä on ollut kiistaton DNA-testi todisteena. Mies näytti olevan pahoillaan siitä, että joutuu mediassa yksityisasioita ruotimaan, mutta koki, että on tapahtunut huutava vääryys, jonka jokainen viranomaistaho on kategorisesti joko vähätellyt tai kieltänyt.
   
  Viimeksi muokattu: 22.10.2020
 14. Burkitsville

  Burkitsville Tuttu käyttäjä

  Liittynyt:
  15.06.2010
  Viestejä:
  1 753
  Saadut tykkäykset:
  260
 15. Tilt-type

  Tilt-type Tuttu käyttäjä

  Liittynyt:
  03.07.2003
  Viestejä:
  3 098
  Saadut tykkäykset:
  178
  Vain yksi sana voi saada sinut nukahtamaan – kokeile kokeneiden uniterapeuttien vinkkiä, jos uni uhkaa taas karata

  Omalla kohdallani olen huomannut, että parhaiten uni tulee, kun pakottaa itsensä lopettamaan mielenkiintoisen/jännittävän/hauskan asian ajattelemisen ja alkaa sen sijaan miettiä syvällisesti jotain asiaa, joka ei kiinnosta yhtään. Sitä asiaa pitää todella pyrkiä varsin syvällisesti miettimään, koska muuten ajatus lipsahtaa niin helposti taas johonkin oikeasti mielenkiintoiseen.
   
 16. KILLPATRICK

  KILLPATRICK Tunnettu käyttäjä

  Liittynyt:
  28.01.2010
  Viestejä:
  4 042
  Saadut tykkäykset:
  552
  Menen nukkumaan väsyneenä. Kun koko päivän puuhaa jotain, niin iltaruokinnan jälkeen voi katsella leffoja tai lukea, mutta unihiekka jossain vaiheessa nappaa. Esim. tänään meni toista tuntia pelatessa kavereiden kanssa. Kun on juossut täyspitkää salia edes takaisin niin ei paljon tarvitse miettiä mitään syvällistä saadakseen unta.
   
 17. Burkitsville

  Burkitsville Tuttu käyttäjä

  Liittynyt:
  15.06.2010
  Viestejä:
  1 753
  Saadut tykkäykset:
  260
 18. Tilt-type

  Tilt-type Tuttu käyttäjä

  Liittynyt:
  03.07.2003
  Viestejä:
  3 098
  Saadut tykkäykset:
  178
  Hitto että tuntuu pahalta noiden Vastaamon uhrien puolesta. Monella taustalla kiusaamista tai muuta kärsimystä, jonka seurauksena hakeuduttu tai ohjattu muiden toimesta terapiaan. Nyt sitten jää jokin epämääräinen pelko, että kaiken muun ohella terapiatiedot on vuodettu nettiin tai voidaan vuotaa.

  Vastaamon olisi, tietenkin, pitänyt maksaa lunnaat. He mahdollistivat tuon tietomurron suojaamalla potilaidensa tiedot vastuuttoman alkeellisella tavalla, joten heidän olisi pitänyt maksamalla estää se, että heidän tekemänsä virhe aiheuttaisi kärsimystä potilaille. Tähän mennessä maksua on suorittaneet uhrit, joiden tietoja lisätään nettiin 100 per päivä.
   
 19. Kristian

  Kristian Aktiivinen käyttäjä

  Liittynyt:
  31.10.2002
  Viestejä:
  2 506
  Saadut tykkäykset:
  37
  Käytännössähän tuo on meditaatiotekniikka rauhoittumiseen. Tietty mantra - tai sinun mainitsemasi tylsä, merkityksetön asia - johon keskittyy ja pakottaa muut ajatukset pois mielestään. Joskus vaatii ihan hirveästi ja jos herpaantuu, niin huomaa pian ajattelevansa taas kaikkea stressaavaa.

  Itse rauhoitan päätäni ensin lukemalla kirjaa (Kindle yövalolla, jolloin ei räkötä hirveän kirkkaana) ja kun tunnen rentoutuvani laitan kirjan syrjään ja annan unen tulla. Tosin ongelmani ei ole yleensä illalla nukahtaminen, vaan herään valvomaan vasta kolmen tai neljän aikaan, mutta pieni lukutuokio silloinkin rauhoittaa mielen uudelleen (ainakin hyvässä tapauksessa).
   
 20. jodorowsky

  jodorowsky Aktiivinen käyttäjä

  Liittynyt:
  18.09.2011
  Viestejä:
  1 311
  Saadut tykkäykset:
  82
  Äärimmäisen ikävä tapaus. Mutta olen kyllä itse uumoillut jotain suurta tietojen leviämistä pitkään kun olen niin vainoharhainen. Olen pitänyt paperilla säilytettyä tietoa tällaisissa hoitolaitos tapauksissa turvallisempana. Itse olen pelännyt nykyään niin paljon tietomurtoja kun tiedot ovat siirtyneet tietokoneille joilla on yhteys nettiin että se tahtoo jo vaikuttaa siihen mitä tietoja esim antaisin lääkärille.