Hakutulokset

 1. Bob Sacamano
 2. Bob Sacamano
 3. Bob Sacamano
 4. Bob Sacamano
 5. Bob Sacamano
 6. Bob Sacamano
 7. Bob Sacamano
 8. Bob Sacamano
 9. Bob Sacamano
 10. Bob Sacamano
 11. Bob Sacamano
 12. Bob Sacamano
 13. Bob Sacamano
 14. Bob Sacamano
 15. Bob Sacamano
 16. Bob Sacamano
 17. Bob Sacamano
 18. Bob Sacamano
 19. Bob Sacamano
 20. Bob Sacamano